Minska textstorlekÖka eller minska textstorlekÖka textstorlek

 

SAM-gruppen

SAM-gruppens främsta mål är att alla har rätt till arbete. Vi bjuder in föreläsare och gör studiebesök i syfte att öka kunskapen om hur social ekonomi fungerar ute i arbetslivet.

SAM arbetar med arbetslivsinriktade frågor med inriktning på social ekonomi och är delaktiga i arbetet kring Överenskommelsen. Denna Överenskommelse handlar om ett samarbete mellan den sociala ekonomin och VG-regionen.  Gruppen är representerad i andra nätverk kring dessa frågor, bland annat SENS och SER.